VELKOMMEN TIL MAUDLAND FUS BARNEHAGE AS

I Maudland FUS barnehage preges dagene av lek og læring. Og vi stortrives ute, både på barnehagens uteområde, og på turer. Personalet vårt setter barna først, og uansett hva vi gjør, er alltid fokus på at barna skal få opplevelser, utfordringer, oppleve gleder over mestring, både personlig og i gruppe. Det skapes minner. Barna skal få utvikle evnen til egenledelse gjennom leken, for lek er barnas viktigste læringsarena. Lek er læring på barns premisser. Hos oss er personalet opptatt av å se det enkelte barnet, og å se barna som en del av en gruppe. Skape fellesskap, få venner.