Søk barnehageplass

Alle  som skal søke om barnehageplass må gjøre dette  via kommunens egne sider. For å søke barnehageplass i Maudland FUS barnehage må du altså søke via samordnet opptak i din kommune. Du finner informasjon om hvordan du søker barnehageplass i Maudland FUS barnehage ved å klikke deg inn på kommunens nettsider. Det er felles søknadsskjema og søknadsfrist for alle barnehager i Sandnes kommune.

Dere finner her 2 alternativer i portalen for å søke om barnehageplass, da det er eget opptak for hvert bygg. Maudland FUS barnehage og Maudland FUS barnehage-avdeling Riskatun.

Her er direkte link til kommunens barnehagesider: https://sandnes.ist-asp.com/sandnespub/login.htm

På Sandnes Kommune sine sider finner dere informasjon om regler for redusert foreldrebetaling, hvem som har rett på dette, og hvordan søke kommunen.

Utenom hovedopptaket kan vi, dersom vi har ledige plasser, tilby barnehageplasser fortløpende. Barnehageplassene vil bli tildelt barn på ventelisten i henhold til Maudland FUS barnehages egne vedtekter.

Dersom dere har spørsmål angående opptaket eller venteliste i barnehagen, ta kontakt med daglig leder.